Därför behöver du en blogg

Kommunicera med hjälp av en blogg eller företagsblogg. Med bloggen kan du bygga upp publik över tid vilket kan generera både trafik och leads. En bra blogg hjälper också din sida att ranka högre på Google. För att ranka högre på Google med en blogg finns det flera saker du kan göra:

 1. Använd relevanta nyckelord i din blogg. Det är viktigt att använda relevanta nyckelord i din blogg för att hjälpa Google att förstå vad din blogg handlar om.
 2. Skapa unika och kvalitativa innehåll. Google rankar webbplatser med unikt och kvalitativt innehåll högre än webbplatser med duplicerat eller lågkvalitativt innehåll.
 3. Optimerad för sökmotorer. Det är viktigt att optimera din blogg för sökmotorer genom att använda relevanta meta-taggar, beskrivande bildtexter, och att ha en tydlig hierarki i dina rubriker.

Därför behöver du en blogg

En blogg är en form av hemsida där innehållet består av inlägg skrivna av en eller flera författare (bloggers) som publiceras regelbundet. Inläggen kan handla om olika ämnen, såsom personliga erfarenheter, nyheter, kultur, teknologi eller annat. Läsare kan lämna kommentarer på inläggen och dela dem på sociala medier. En läsvärd blogg gör att både dina blivande- och nuvarande kunder hittar till dig när de söker. Internet är en mötesplats med ett oändligt antal mötesplatser. Mötesplatser där företag kan träffa nya potentiella leverantörer, nya kunder, sina nya anställda eller nya samarbetspartners. Internet är en mötesplats där människor träffar nya människor och en plats där människor rekommenderar eller övertygar andra om hur bra en idé eller produkt är. Affärer uppstår där företag och människor möts.

Blogg, wordpress

Det är viktigt att hålla igång sin blogg för att nå ut och synas i mediebruset. Den digitala världen är inte begränsad till att vara bara digital. Det digitala och det verkliga är inte två separata, de är en del av varandra. Oavsett var informationen kommer ifrån hamnar den i läsarens huvud.

Bloggen och all information du skapar och delar finns kvar på nätet. Bloggen gör det också möjligt att ha kontakt med befintliga följare/kunder samt framtida kunder.

En bra kanal

En välskriven blogg är baserad på hur kommunikationsplanen skildrar företagets målgrupper, deras roll, deras beslutspåverkan samt kompetens, utvecklings- och ansvarsområden. Utifrån beskrivningen av målgruppen kan blogginlägget anpassas och riktas för att hamna hos rätt läsare/mottagare. En blogg kan sätta en önskad kund i direktkontakt med företagets expertis, vilket underlättar för en blivande kund som letar efter kunskap och information.

Texter kan göras mer allmänna för att fungera bättre i sociala medier och för att nå en bredare publik. Allt har att göra med hur företaget ser på sitt företag och i vilka sammanhang man vill närvara i och vilken information man vill ge. Se till att materialet är relevant för målgruppen. Sociala medier bygger på snabb kommnunikation. Du har bara ett ögonblick på dig att fånga någons uppmärksamhet.

Bjud in läsaren till din värld

I ett informations- och kunskapssamhälle är det informationen som visar att du överhuvudtaget existerar och gör att du syns i sökmotorerna. När vi skriver är det i läsaren hjärna vi vill hamna. Så tänk på en person inte en hel marknad eller målgrupp. I målgruppsbeskrivningen tänker vi kanske i genomsnittstermer men tänk på att genomsnittsmänniskan kanske inte existerar. Se en riktig person framför dig. Anledningen till att människor söker på nätet är att de behöver informationen. Se till att ge dem informationen.

Tips på en bra blogg

 1. Var tydlig med din nisch eller ämne. Det är viktigt att ha en tydlig riktning för din blogg så att dina läsare vet vad de kan förvänta sig.
 2. Var regelbunden med publiceringen av inlägg. Det är viktigt att hålla en fast tidsplan för publicering så att läsarna vet när de kan förvänta sig nytt innehåll.
 3. Var personlig och ärlig. Det är viktigt att skapa en relation med dina läsare genom att dela dina personliga erfarenheter och åsikter.
 4. Var kreativ med dina inlägg. Det finns många sätt att presentera information, så var inte rädd för att experimentera med olika format och medier.
 5. Var aktiv på sociala medier. Det är viktigt att använda sociala medier för att bygga relationer med dina läsare och sprida ditt innehåll.
 6. Var öppen för feedback. Det är viktigt att ta emot och svara på feedback från dina läsare för att förbättra din blogg.
 7. Var engagerad i bloggcommunityt. Det är viktigt att delta i bloggcommunityt genom att läsa och kommentera andra bloggar och delta i bloggrelaterade event.
 8. Var professionell. Det är viktigt att ha en professionell bild och layout för din blogg för att skapa en seriös och pålitlig bild.
 9. Var optimerad för sökmotorer. Det är viktigt att optimera din blogg för sökmotorer för att öka dess synlighet och få fler besökare.
 10. Var inte rädd för att prova nya saker. Bloggar är ett utmärkt sätt att utforska nya idéer och experimentera med nya saker. Var inte rädd för att prova nya saker och se vad som fungerar bäst för dig och dina läsare.