Sökordsannonsering och sökmotoroptimering

Sökordsannonsering i kombination med sökmotoroptimering (SEO) är två metoder som är bra att använda sig av för att få maximal effekt i företagets internetmarknadsföring.

Att bara ha en hemsida är inte tillräckligt för att göra ditt företag lönsamt. Marknadsför din webbplats med sökmotoroptimering (SEO) och sökordsannonsering (sponsrade länkar).

Sökordsannonsering

Sökordsannonsering (sponsrade länkar) är betald reklam på Google och i andra sökmotorer. Det är de textannonser som lägger sig över själva sökresultatet. Den största fördelen med sökordsannonsering är att du når relevanta kunder i samma ögonblick som de letar efter en produkt eller tjänst. Genom att sökordsannonsera når du resultat snabbt. Dessutom betalar man bara för själva klicken på annonsen.

computer, summary, chart
Internetmarknadsföring ökar din lönsamhet.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (SEO) står för Search Engine Optimization och hjälper dig att synas bättre online. Det handlar helt enkelt om om att få sin webbplats att ranka högt på framför allt Google. Ju högre upp du visas ju fler besök får din sida. Med bra sökmotoroptimering når du fler kunder. Du kan läsa mer om vad Google säger om SEO här.

Internetmarknadsföring

Internetmarknadsföring innebär att man använder nätet som kanal för sin marknadskommunikation. Enligt Wikipedia inkluderar det displayannonsering (webbannonser), marknadsföring via mail, ”pay per click”-annonsering, sökmotorpositionering, sökmotoroptimering, sponsrade länkar, affiliatesystem, annonsering på bloggar, annonsering i sociala medier samt videoannonser på exempelvis Youtube.