SEO: Topplacering på Google = Fler kunder

I dag är företags framgång i hög grad kopplad till dess närvaro online. Om din webbplats inte syns på första sidan av sökmotorernas resultatlistor, är chansen stor att den inte ses alls. Det är här SEO (sökmotoroptimering) och kvalitativt innehåll spelar en avgörande roll.

De flesta klickar på de högst rankade resultaten, och om din webbplats inte är bland dem, går du miste om potentiella kunder. SEO hjälper till att öka din synlighet och därmed dina chanser att bli upptäckt. Genom att optimera din webbplats för sökmotorer och skapa kvalitativt innehåll, öppnar du dörrarna till ökad synlighet, trafik och framgång online.

90% av alla klick i Google sker på den första resultatsidan.

SEO kan ge en enorm ROI (Return on Investment) om det görs på rätt sätt.

SEO är en av de mest effektiva digitala marknadsföringsstrategierna.

Behöver du hjälp med SEO?

Genom att dra nytta av SEO (sökmotoroptimering) ökar du dina chanser att ranka högre i sökmotorerna och få fler besökare till din hemsida. Vi erbjuder följande tjänster:

90% av alla klick

Det är ingen hemlighet att den första resultatsidan (SERP) på Google har en enorm inverkan på en webbplats framgång. 

Faktum är att 90% av alla klick på Google sker på den första sidan. De flesta användare som söker information på Google tittar inte längre än den första sidan. De klickar på de första resultaten som visas och går sällan vidare till andra sidor. 

Detta innebär att om din webbplats inte rankar högt, missar du en stor chans att nå potentiella kunder.

SEO och ROI

Ökad organisk trafik: En bra SEO-strategi kan leda till stor ökning av den organiska trafiken till webbplatsen. Mer trafik innebär fler potentiella kunder och mer försäljningsmöjligheter.

Fler leads och konverteringar: En bra optimerad webbplats kan generera fler leads och konverteringar. Detta beror på att den når rätt personer med relevant information vid rätt tidpunkt.

Bättre varumärkeskännedom: En hög ranking i Google kan öka webbplatsens synlighet och stärka varumärket.

Ökad försäljning: I slutändan kan bra SEO leda till ökad försäljning och vinst.

Varför är SEO effektivt?

Organisk trafik: SEO kan ge stor ökning av den organiska trafiken till webbplatsen. Organisk trafik är gratis och mer värdefull än betald trafik eftersom den kommer från användare som aktivt söker efter information. 

Mätbarhet: SEO är mätbart. Man kan använda verktyg som Google Search Console och Google Analytics för att spåra webbplatsens ranking, trafik och konverteringar.

Långsiktigt: SEO är långsiktigt. När man väl har optimerat en webbplats kan man se resultat i flera år framöver.

Tips för att ranka högre på Google

Se till att din webbplats har en användarvänlig struktur och att din webbplats är responsiv och fungerar bra på olika enheter. Ha bra innehåll. Använd relevanta sökord och se till att använda dem naturligt i webbplatsens innehåll. Skapa innehåll för användare, inte bara för sökmotorer. Optimera titlar och metabeskrivningar. Se till att varje sida har en unik titel och metabeskrivning. Använd sociala medier för att dela och bygga en relation med din målgrupp.

Optimera webbplatsen för relevanta sökord: Använd relevanta sökord i webbplatsens text, bilder och metadata. Du kan använda verktyg som Google Keyword Planner för att hitta relevanta sökord.

Skapa högkvalitativa backlinks: Bygg backlinks till webbplatsen från andra relevanta webbplatser.

Skapa användarvänligt innehåll: Se till att webbplatsen innehåller användarvänligt och relevant innehåll som tillgodoser användarnas behov. Använd bilder, videor och infographics för att göra innehållet attraktivt.

SEO (Sökmotoroptimering)​

Innehåll är A och O för SEO

Innehållet är A och O i din närvaro online. Det omfattar allt från webbsidor och blogginlägg till videor och sociala medier. Men inte vilket innehåll som helst – det måste vara kvalitativt, relevant och engagerande för din målgrupp. Genom att skapa värdefullt innehåll positionerar du ditt företag inom din bransch och skapar förtroende hos dina kunder.

När sökmotoroptimering och kvalitativt innehåll kombineras, skapas ett framgångsrikt och kraftfullt verktyg. 

Bra innehåll enligt Google

 1. Relevans och användbarhet:
 • Innehållet ska vara relevant för användarens sökning. 
 • Innehållet ska vara informativt, användbart och tillgodose användarens behov.
 1. Kvalitet och originalitet:
 • Innehållet ska vara välskrivet, korrekturläst och fritt från grammatiska fel.
 • Innehållet ska vara unikt och inte kopierat från andra webbplatser.
 1. Engagemang och uppdatering:
 • Innehållet ska vara engagerande och intressant.
 • Innehållet ska uppdateras regelbundet för att vara aktuellt och relevant.

SEM

SEM står för Search Engine Marketing och är en form av digital marknadsföring som fokuserar på att öka synligheten och trafiken till en webbplats genom användning av sökmotorer. SEM omfattar vanligtvis två huvudsakliga strategier:

 • Search Engine Optimization (SEO) är den organiska delen av SEM. SEO innebär att optimera en webbplats och dess innehåll för att ranka högre på sökmotorernas resultatlistor för relevanta sökord och fraser.
 • Search Engine Advertising (SEA) är den betalda delen av SEM. SEA innefattar att skapa och köpa annonser som visas på sökmotorns resultatlistor när specifika sökord och fraser används. Den vanligaste formen av SEA är Pay-Per-Click (PPC), där annonsören betalar varje gång någon klickar på en annons.
Arbeta med SEO och SEM
Genom att kombinera SEO och SEA kan företag öka sin närvaro online, locka mer trafik och potentiellt öka konverteringar och försäljning.

Länkbygge viktigt för SEO

Länkbygge, även kallat link building, är en viktig del av SEO. Länkbygge handlar om att få länkar från andra webbplatser till din egen webbplats. Målet med länkbygge är att öka din webbplats auktoritet och synlighet på sökmotorernas resultatssidor samt locka mer organisk trafik. Ju fler högkvalitativa och relevanta länkar du har, desto bättre kan din webbplats ranka i sökresultaten.

Förbättrar din webbplats ranking på Google: Google tar hänsyn till antalet och kvaliteten på backlinks när de rankar webbplatser i SERP.

Ökar din webbplats auktoritet: Backlinks från relevanta webbplatser signalerar till Google att din webbplats är en trovärdig källa till information.

Driver mer organisk trafik till din webbplats: Backlinks kan leda till att fler användare klickar på din webbplats på Google.

Hur lång tid tar SEO?

Tiden det tar att se resultat av SEO varierar avsevärt och beror på olika faktorer. En ny webbplats kan exempelvis ta längre tid att ranka jämfört med en etablerad webbplats med goda SEO-förutsättningar. Om det är hård konkurrens inom din bransch och många redan etablerade webbplatser med starka SEO-positioner, kan det ta längre tid att klättra i sökresultaten. Stora förändringar och omfattande SEO-strategier kan ta längre tid att implementera och se resultat från jämfört med mindre justeringar. Hur väl din SEO-strategi utformas och genomförs påverkar också tidslinjen. Kvalitativt arbete, såsom skapande av relevant och kvalitativt innehåll, kan leda till bättre resultat över tid. Att sikta på mycket konkurrensutsatta sökord kan ta längre tid att rangordna för jämfört med mindre konkurrensutsatta eller nischade sökord.

Generellt sett kan man börja se några förbättringar inom några veckor till månader, men för att uppnå långsiktiga och hållbara resultat kan det ta flera månader eller till och med år. SEO är en ständig process eftersom algoritmerna förändras och konkurrenssituationen kan variera över tid. Att ha realistiska förväntningar och vara tålmodig är viktigt när det gäller SEO

1. Bedöm konkurrensen:
Hur konkurrensutsatt är din bransch och dina sökord? Hur många andra webbplatser rankas för samma sökord? Hur starka är dina konkurrenters backlinks?

2. Sätt realistiska mål:
Vill du ranka för specifika sökord eller öka din totala organiska trafik? Vill du nå topplaceringar eller bara synas på den första sidan av Google?

3. Utveckla en långsiktig strategi:
SEO är en kontinuerlig process som kräver tid och tålamod. Var beredd att investera tid och resurser i din SEO-strategi.

SEO och sociala medier: En kraftfull kombination

Idag är det viktigare än någonsin att synas online. Att ha en stark webbplats och en aktiv närvaro på sociala medier är avgörande för att nå ut och driva en verksamhet framåt. Men visste du att du kan maximera din närvaro online genom att kombinera SEO och sociala medier?
SEO handlar om att optimera din webbplats och ditt innehåll så att det rankas högre. Sociala medier handlar om att skapa engagemang med din målgrupp och bygga relationer. Tillsammans skapar de en kraftfull kombination som kan:

Öka din synlighet: Att optimera dina sociala medieprofiler och inlägg för relevanta sökord kan leda till att de rankas högre i sökresultaten.
Driva trafik till din webbplats: Att dela ditt innehåll på sociala medier kan locka besökare till din webbplats vilket ger dig fler möjligheter att konvertera dem till kunder.
Förbättra din SEO-ranking: Att ha en stark närvaro på sociala medier kan ge dig backlinks, vilket är en viktig faktor för att förbättra din SEO-ranking.

Hur du kan använda SEO och sociala medier tillsammans

1. Optimera dina sociala medie-profiler: Använd relevanta sökord i din profiltext och bio och inkludera en länk till din webbplats.
2. Använd relevanta sökord i dina inlägg: Gör research för att hitta relevanta sökord som din målgrupp använder, och använd dem i dina inlägg.
3. Dela ditt innehåll på sociala medier: Dela dina blogginlägg, artiklar och annat innehåll på sociala medier för att driva trafik till din webbplats.
4. Uppmuntra till delning och engagemang: Ställ frågor, starta konversationer och uppmuntra dina följare att dela ditt innehåll.

SEO Strategi

SEO strategi handlar om att optimera en webbplats. En effektiv SEO-strategi består av flera steg och komponenter som samverkar för att öka organisk trafik. Identifiera relevanta nyckelord med verktyg som Google Keyword Planner. Fokusera även på long tail-nyckelord. Optimera titlar och meta-beskrivningar med nyckelord. Skapa högkvalitativt och relevant innehåll och optimera bilder med alt-text. Gör webbplatsen mobilvänlig och snabb och publicera regelbundet relevant bloggmaterial. Skaffa länkar från bra webbplatser. Genom att göra allt detta kan du klättra högre och driva mer organisk trafik till din sida.

SEO: Så ska en bra webbplats vara enligt Google

För att en webbplats ska vara bra och ranka högt enligt Google behövs dessa aspekter övervägas:

Relevant och kvalitativt innehåll: Ha användbart, relevant och unikt innehåll som svarar på användarens frågor eller behov.
Skriv till användare och inte enbart för sökmotorer.

Sökmotoroptimering (SEO)
: Använd relevanta nyckelord och fraser i titlar, meta-beskrivningar och i innehållet. Se till att webbplatsen har en tydlig hierarki och struktur för sökmotorer att förstå.

Användarupplevelse och responsiv design: 
Se till att webbplatsen är responsiv och anpassar sig till olika enheter, det vill säga att den är mobilvänlig. En annan viktig sak som påverkar är snabba laddningstider, det är viktigt för användarupplevelsen och påverkar också sökresultaten.

Säkerhet och HTTPS: 
Använd HTTPS-protokollet för att säkerställa krypterad kommunikation mellan användaren och servern.
Säkerhet är en viktig faktor, och Google kan gynna säkra webbplatser.

Länkar och länkstruktur: 
Använd interna länkar för att skapa en bra webbplatshierarki och hjälpa sökmotorer att förstå innehållet.
Kvalitativa externa länkar från andra pålitliga webbplatser kan förbättra din webbplats auktoritet.

Mobilanpassning: 
Google ger prioritet åt mobilvänliga webbplatser, så se till att din webbplats är anpassad för mobila enheter.

Sidhastighet och prestanda: Optimera bilder och använd cache för att förbättra sidhastigheten. Snabba laddningstider är en viktig faktor för både användarupplevelsen och sökresultaten.

Inga dolda skadliga aktiviteter: Se till att din webbplats inte innehåller skadliga koder, skadliga länkar eller andra potentiella säkerhetsrisker.

Användarvänlighet: En användarvänlig och logisk navigation hjälper både användare och sökmotorer att förstå innehållet. Så se till att ha det.

Att ha och strukturera sin webbplats enligt ovan kommer inte bara att förbättra ditt sökresultat utan också skapa en bättre användarupplevelse!

Hur lång ska en text vara? Content is King!

Antalet ord på en sida är en viktig faktor bland många andra som påverkar rankingen, men det är viktigt att innehållet är kvalitativt och inte bara en massa ord. Det finns ingen fast regel för det exakta antalet ord som behövs för att ranka högre, eftersom detta varierar beroende på ämne, målgrupp och hur konkurrensen ser ut.

Google och andra sökmotorer prioriterar innehåll som är relevant, användbart, besvarar frågor och är bra för användarna. Fokusera på att erbjuda relevant och meningsfullt innehåll. Användarvänligt och informativt innehåll tenderar att ranka bättre. För komplexa ämnen eller branscher kan mer omfattande innehåll vara bra. Detta ger dig möjlighet att täcka ämnet grundligt och svara på potentiella frågor. Var inte rädd för att ha både korta och långa sidor. Fokusera på att leverera det som behövs för att besvara användarens frågor eller lösa deras problem. Använd relevanta nyckelord och fraser i din text, men undvik överoptimering. Tänk på användarupplevelsen. Sidan bör vara lättläst, organiserad och ha en tydlig struktur 

I slutändan är det viktigare att fokusera på att skapa högkvalitativt, relevant och användarvänligt innehåll än att bara sträva efter en massa ord. Google värdesätter innehållets kvalitet över längden på texten.

Skriv så mycket som det krävs för att täcka ämnet: Det viktigaste är att din text innehåller all information som användaren söker efter. En kortare text kan vara tillräcklig för enklare ämnen, medan mer komplexa ämnen kräver en längre text.

Använd rubriker och underrubriker: Dela upp din text i tydliga avsnitt med hjälp av rubriker och underrubriker. Det gör det lättare för användarna att läsa.

Tänk på målgruppen: Anpassa längden på texten efter målgruppen. En kortare text kan vara mer effektiv för en målgrupp som har ont om tid, medan en längre text kan vara mer uppskattad av en målgrupp som är mer intresserad av att få detaljerad information.

Så kommer du igång med SEO

Att synas på förstasidan på Google kan kännas som en omöjlig uppgift, men med lite grundläggande SEO-kunskap kan du ge din webbplats en rejäl boost. Här är några enkla tips för att komma igång:

 1. Definiera dina mål:

Vad vill du uppnå? Vill du öka trafiken till din webbplats, få fler leads, eller få mer försäljning? Att ha tydliga mål hjälper dig att fokusera. 

 1. Lär känna din målgrupp:

Vem vill du nå? Vilka sökord använder de för att hitta information? Att förstå din målgrupp hjälper dig att skapa innehåll och optimera din webbplats för relevanta sökord.

 1. Optimera din webbplats:

Se till att din webbplats är mobilvänlig, laddas snabbt och har en tydlig struktur. Använd relevanta sökord i ditt innehåll, metataggar och sidtitlar. Skapa värdefullt och engagerande innehåll som din målgrupp vill läsa.

 1. Bygg länkar:

Att få länkar från andra webbplatser till din webbplats signalerar till Google att ditt innehåll är värdefullt. 

 1. Håll koll på hur det går:

Använd verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att spåra hur din webbplats presterar i sökresultaten. Använd denna information för att optimera och förbättra dina resultat.

SEO handlar om att skapa en bättre webbplats för dina användare. Om du fokuserar på att leverera högkvalitativt innehåll och ge en bra användarupplevelse kommer du att rankas högt i sökresultaten och nå dina affärsmål.
Bra gratisprogram

Att optimera din webbplats för sökmotorer kan verka svårt men det behöver inte vara dyrt. Det finns många gratisprogram som kan hjälpa dig att komma igång och förbättra din ranking. Här är några av de bästa:

1. Google Search Console:

Ett måste för alla webbplatser. Google Search Console ger dig värdefull information om hur din webbplats visas i Googles sökresultat. Du kan se vilka sökord folk använder för att hitta din webbplats, hur din webbplats rankas och om det finns några problem som kan påverka din ranking.

2. Google Analytics:

Ett annat kraftfullt verktyg från Google. Google Analytics ger dig detaljerad information om din trafik, besökare, sidvisningar, konverteringsfrekvens och mycket mer. 

3. Keyword Surfer:

En Chrome-tilläggsmodul som hjälper dig att hitta relevanta sökord för din webbplats. Keyword Surfer visar sökvolymer, konkurrens och andra viktiga data för sökorden du söker efter. Du kan också använda tillägget för att analysera konkurrenternas webbplatser och se vilka sökord de rankas för.

5. Screaming Frog SEO Spider:

Ett verktyg som hjälper dig att identifiera tekniska problem på din webbplats. Screaming Frog kan crawla igenom din webbplats och hitta trasiga länkar, omdirigeringar, dubbla titlar och andra problem som kan påverka din ranking.

SEO - en ständig process

Att förbättra din sökmotoroptimering är en ständig process som kräver en kombination av insatser, innehållsoptimering och strategiska beslut.

 • Identifiering av relevanta sökord och fraser som är kopplade till din bransch och verksamhet. 
 • Skapande av engagerande, informativt, högkvalitativt och relevant innehåll som riktar sig till din målgrupp. Innehåll som är optimerat för sökmotoroptimering har en långsiktig effekt. Även om det tar tid att ranka högt på sökmotorerna, kan ditt kvalitativa innehåll fortsätta attrahera trafik och engagemang under lång tid framöver.
 • Se till att din webbplats har en användarvänlig design och enkel navigation. Se också till att din webbplats är responsiv och laddar snabbt, eftersom detta påverkar både användarupplevelsen och rankingen.
 • Tips! Undersök dina konkurrenters SEO. Identifiera vilka sökord de använder, vilken typ av innehåll de skapar och vilka länkar de har.

Kom ihåg, SEO är en ständig process som kräver både tålamod och ansträngning. Genom att optimera din webbplats för sökmotorer och skapa kvalitativt innehåll, öppnar du dörrarna till ökad synlighet, trafik och framgång online.

Googles algoritm uppdateras ständigt: Google uppdaterar sin algoritm cirka 600 gånger per år, ofta med fokus på att förbättra relevansen i sökresultaten. Det innebär att du måste anpassa din SEO-strategi för att ligga steget före och behålla din webbplats synlighet.

Konkurrensen om topplaceringarna är stenhård: Fler och fler företag satsar på SEO, vilket ökar konkurrensen om de bästa placeringarna i sökresultaten. För att ligga kvar på toppen måste du kontinuerligt optimera din webbplats och skapa nytt innehåll.

Människors beteenden och behov förändras: Människors sökbeteende och behov förändras ständigt. Det innebär att du måste anpassa ditt innehåll och din SEO-strategi för att möta dessa nya behov för att behålla intresset.

Sammanfattning SEO

SEO och kvalitativt innehåll är avgörande för att din webbplats ska synas på Google. SEO kräver både tekniska färdigheter och kreativitet. Genom att effektivt kombinera rätt keywords, innehållsoptimering, tekniska justeringar, länkbygge och analys kan du förbättra din webbplats synlighet och driva mer organisk trafik till ditt företag.

 • SEO: Optimera webbplatsen och innehållet för relevanta sökord och fraser.
 • Kvalitativt innehåll: Användbart, relevant och unikt innehåll som svarar på användarens frågor eller behov.
 • Kombinera SEO och innehåll: Skapa en kraftfull strategi för att öka synlighet och trafik. 
 • Använd relevanta sökord i titlar, meta-beskrivningar och innehållet.
 • Skriv för användare, inte sökmotorer.
 • Se till att webbplatsen är responsiv och laddar snabbt.
 • Skapa interna länkar och bygg externa länkar.
 • Ha tålamod och var konsekvent med din SEO-strategi.
 • Fokusera på kvalitet, inte kvantitet.
 • Svara på användarens frågor eller problem.
 • Använd relevanta sökord naturligt i texten.
  Google värdesätter kvalitet över längd.
 • Uppdatera och optimera webbplatsen regelbundet.
 • Följ trender och algoritmförändringar.
 • Analysera resultat och justera strategin.
 • SEO handlar om att skapa en användarvänlig och relevant webbplats.
 • Kvalitativt innehåll är nyckeln till framgång.
 • SEO är en långsiktig investering.

Behöver du hjälp med SEO?

Genom att dra nytta av SEO (sökmotoroptimering) ökar du dina chanser att ranka högre i sökmotorerna och få fler besökare till din hemsida. Vi erbjuder följande tjänster: