Nyföretagarcentrum Botkyrka Huddinge

Varje år kommer nya entreprenörer till NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge för råd och inspiration för att starta sin verksamhet. En stor andel av dessa företagare lyckas bra med sina etableringar.

NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge är en aktiv och företagsam förening skapad av det lokala näringslivet i Botkyrka och Huddinge kommun. Målet är att utveckla och stimulera starka start-ups i de Stockholmsnära kommunerna Botkyrka och Huddinge. 

För det nybildade företaget  kommer NyföretagarCentrum att vara en resurs som erbjuder rådgivning, mentorprogram, utbildning. Föreningen har även en stor erfarenhets- och kunskapsbank. Dessutom har nya företagare möjlighet att gå med i olika nätverk i föreningen där ofta synergier och affärsutbyten uppstår. 

NyföretagarCentrum Botkyrka-Huddinge levererar

Bland alla föreningar i landet tillhör NyföretagarCentrum  Botkyrka-Huddinge en av de mest framgångsrika. En stor andel av dem som vänder sig till föreningen startar eget företag. För dem som deltar i föreningens mentorprogram är överlevnadsgraden 89 procent efter tre år.