Comigos Julkalender 9 december – Marknadsledare får se upp?

Comigos Julkalender den 9 december. Nya tankar kring marknadsföring. Stora marknadsledare som baserat sina verksamheter på stora volymer i oflexibla produktionsanläggningar för att producera mediokra produkter till en genomsnittlig kund får kanske tänka om tack vare nya tekniker och nya kommunikationskanaler.