Årets rapport om svenskarna och Internet

Årets rapport om svenskarnas Internetanvändning 2014 har släppts. Här är en sammanställning av rapporten i 15 olika punkter. Rapporten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som undersöker svenskarnas användning av internet och visar hur informations- och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda individer, familjer och samhället. ”Svenskarna och internet” ges ut årligen av .SE (Stiftelsen för […]

Årets rapport om svenskarna och Internet Läs mer »