Benjamin Franklins dagliga schema

Benjamin Franklin föddes 1706 i Boston, USA. Han var en av USA:s grundlagsfäder och var filosof, författare, vetenskapsman och politiker. Benjamin Franklins porträtt finns på 100-dollarsedeln. Han ansåg att för att uppnå moralisk fullkomlighet bör människan iaktta tretton dygder. Franklins lista över 13 dygder Benjamin Franklins schema Utifrån dygderna gjorde Franklin upp ett veckoschema med dygderna […]

Benjamin Franklins dagliga schema Läs mer »