Information som konkurrensmedel

Planerad kommunikation

Marknadsföring på rutin riskerar att skapa en bild av ditt företag som omodernt, oengagerat och egocentrerat. Samtidigt kan spontana insatser göra dig diffus och din kommunikation kostsam.

Vår övertygelse är att meningsfull marknadskommunikation baserar sig på en stark kundförståelse, en gedigen problemformulering, en tydlig idé, ett tydligt mål, en förankrad strategi och värdegrund med en tydlig målgrupp samt samordning av budskap, insatser och kanaler.

När du planerar för hela din kommunikationsverksamhet, en traditionell reklamkampanj, en ny webbplats, deltagande i de sociala medierna bör du utgå från företagets fastlagda mål och strategier för att få ut mesta möjliga av din kommunikation.

Information som konkurrensmedel, är vår idé

Sedan 2002 har vi samarbetat med små och stora företag och organisationer med att arbeta systematiskt och effektivt med sin kommunikation.

Vår idé är att information som konkurrensmedel blir viktigare och viktigare. Företag som använder sin information aktivt och målmedvetet bygger ditt varumärke och vinner marknadsandelar.

Därför att med information bygger du varumärken, förmedlar du fakta och känslor, bygger du förtroende, skapar du kontakt, bygger du nätverk.

Med information får du din organisation att arbeta mot samma mål, formulerar du mål och strategier, erbjudanden, beskriver du dina kunder, vad du står för , var du kommer ifrån, med information skapar du intressanta personliga berättelser, med information befolkar du ditt företag med kännande engagerade människor av kött och blod, med information samspelar du med omvärlden, samhället och med individer. Bara med information kan du närvara, omtalas, synas. Eller hur?

Och information är ett allt viktigare konkurrensmedel. För dig som jobbar systematiskt med information ökar möjligheterna att nå framgångar varje dag,  i takt med att nya kanaler skapas och upptäcks och i takt med att vi ändrar våra beteenden.

Men informationen skapas inte av sig självt. För att utnyttja informationens potential behöver du arbeta systematiskt med att skapa, organisera, förpacka och rikta din information.

Med detta kan Comigo hjälpa dig!

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se