Emotionell närvaro

Emotionell marknadsnärvaro – Hur då?

Long time, no blogg. – Sorry för det. Men det betyder inte att det inte händer något hos Comigo. Tvärt om så faller saker och ting på plats. Vi på Comigo jobbar på med många intressanta uppdrag hos visionärer och entreprenörer, såväl hos nya, som de vi känner sen många år.

… jag talar om det som vi upplever händer hos företagen idag. Allt fler företag bryr sig, på riktigt, tycks det, om vad som händer i vår omvärld. Hur människor har det på olika platser och hur man kan bidra till att förbättra för de som har det sämre ställt och att minska vår belastning på miljö och klimat.

Flera av våra kunder ser ut att ha släppt sitt krampaktiga tag kring sina produkter som sin viktigaste tillgång att konkurrera med på en marknad där allt fler leverantörer konkurrerar med allt mer lika produkter (läs mediokra genomsnittsprodukter producerade för att passa den breda massan ganska bra) om gunsten hos en allt kräsnare publik.

Konkurrera bortom produkten

En ny medvetenhet verkar etablerat sig hos allt fler företagare och ledare, att det är en god idé att fundera över hur man kan konkurrera om marknadsandelarna genom att söka inspiration långt bortom sina produkter, bortom sina gamla vanliga säljbudskap och sätt att argumentera, bortom sin kanske lite enkelspåriga affärsidé och USP. De vågar i högre grad lita på sin vision och utgår mer ifrån vad de verkligen tycker är meningsfullt och vad de tror på. De är stolta över sina företag och vill helt enkelt ha ut mer av sin tid på jobbet än bara de ekonomiska resultaten.

Känslan är att det inte längre endast handlar om smart PR och om att bygga varumärken, utan engagemanget känns äkta, människor vill ha ut mer mening av den tid de lägger på sitt jobb. Skapa något som känns djupare.

Att engagera sig i andra människor, i vår miljö och vårt klimat ligger djupt i människans natur. Och att få utrymme för engagemang för andra som befinner sig i svåra situationer, även på sin arbetsplats, där människor spenderar en stor del av sin vakna tid, skapar positiv energi. Hela företaget får mer energi genom att höja blicken och vända den utåt är min känsla och numer även en erfarenhet.

Den osynliga handen

Ok vad är det vi talar om? Jo studerar du företag och deras verksamheter lite närmare, lite noggrannare men samtidigt ur fler perspektiv än det traditionella perspektivet som mest handlat om att utveckla, producera, marknadsföra och leverera produkter. Med lite perspektiv på en verksamhet kan man i de flesta fall se att det finns en osynlig hand, som inte syns i produkten eller på företaget och kanske allra minst i företagets kommunikation, men som påverkar människor, sjöar, hav, isar, luft, djur och natur på något vis, i olika delar av värdekedjan.

I många delar av processen, från framtagande av råvara till färdig produkt används det naturligtvis resurser i form av människor, vatten, energi, kemikalier, tid, resor. Och ofta läggs produktioner i länder där det är billigt med arbetskraft. Och med billig arbetskraft menas i de flesta fall att de som är arbetskraften, är människor av kött, blod, känslor, tankar, ömhet och drömmar som förmodligen tjänar för lite och har svårt att försörja sig själv och sin familj.

Genom att vara medveten om den osynliga handen synliggör du för dig själv dina egna och dina leverantörers processer, hur de genomförs och till vilka eventuella negativa konsekvenser. Denna medvetenhet ger dig nya spännande perspektiv på din verksamhet. Du synliggör både konsekvenserna av verksamheten men du upptäcker och kanske blir förvånad över alla de många möjligheterna till förbättring, inte bara för de människor som använder dina produkter utan även de som är direkt eller indirekt involverad i eller berörd av framtagningen av den.

Konkurrera med det du tror på

Människor köper inte den produkt du vill sälja, utan de köper hur du producerar dina produkter och anledningen till varför du skapat den. De köper det du tror på. Fler människor än du tror, tror på det du tror. Människor vill göra affärer med människor som tror på samma sak som de själva. Dessutom kommer de som tror på det du tror, sprida det du tror på. Och visst finns det , med de nya perspektiven nya saker att tro på?

Att ha något gott att tro på brukar innebära att du bygger upp en större förmåga att övertyga och inspirera andra.  Ett företag som kommunicerar och agerar efter det de tror på attraherar andra människor som tror på samma sak, och det har ju sina fördelar när du ska sälja in din idé, produkt eller tjänst till en kund, en medarbetare till viktiga påverkare som både kan och vill sprida din tro vidare.

Mikael & Peter

 

 

 

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *