Ta beslut om sociala medier

Du behöver fatta beslut

Möjligheterna att inta en ledande position är stor nu då de flesta företag ännu inte definierat möjligheterna med de nya medierna.

Sociala medier innebär många möjligheter för dig och ditt företag. Genom att arbeta systematiskt och målmedvetet kommer du att märka ett större engagemang hos dina kunder, de kommer att ge dig viktig feedback eftersom det är så enkelt.

Räkna även med att dina kunder kommer sprida din information eller sina egna uppfattningar vidare, om dina produkter, ditt företag och dina nyckelpersoner.

För dig som företagsledare är det viktigt att formulera mål för de nya medierna och skapa en strategi och nya arbetssätt för hur ditt företag ska agera i det nya landskapet.

Det här behöver du fatta beslut om:

  • ditt företag ska vara ledare i branschen eller om du ska avvakta och nöja dig med att följa och reagera på dina kollegors drag.
  • hur du ska delta och vilket innehåll som du behöver skapa och avsätta resurser för.
  • riktlinjer för dina anställda för att få största möjliga utväxling och för att dina aktiviteter ska bli samstämmiga.
  • det nya växande informationsflödet kan bli en avgörande tillgång för ditt företag.
  • Du behöver definiera vilken strategisk information du ska söka efter.
  • Och naturligtvis behöver du en plan för att skapa en social organisation för att nå framgång.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *