Ta vara på det kundmöte du arbetat så hårt med att få till stånd

Vanligvis lägger vi ner mycket tid på att få kunden att hitta våra hemsidor i till exempel sökmotorer och i de sociala medierna. Så när vi äntligen har kunden på vår hemsida är det viktigt att hon bemöts på ett trevligt och engagerande sätt. Precis som vid ett personligt samtal med kunden finns några detaljer som vi måste anstränga oss lite extra med.

Ett av de vanligaste misstagen i webbtexter är att de handlar om vad vi som avsändare gör. Men det som intresserar läsaren är givetvis vad finns för henne och vad hon kan göra på sidan. Om du förmår dig själv att hela tiden tänka på vad läsaren vill och dessutom direkt tilltala honom blir din text bättre. Du kommer då antagligen att skriva mer konkret och kunden känner sig tilltalad.

Var personlig och använd ett informellt tonfall. Variera med uppmaningar och frågor. Det skapar en känsla av dialog och besökaren känner att vi är engagerade i henne.

Tilltal och tonfall

Med små språkliga val påverkar du hur besökaren uppfattar din text och därmed ditt företag. Tilltala läsarna med ”du” Skriver du ”Ni” framstår du som omodern eller onaturligt formell. Skriver du ”kunderna”, när informationen riktar sig till dem skapar ett avstånd till just dem du vill nå.

Skriv i aktiv form

Sträva efter att byta ut passiva uttryckssätt mot aktiva. Det ger mer konkreta texter eftersom du nämner den agerande parten uttryckligen. Det blir också mer lättläst då ordföljden följer talat språk.

Använd ett tydligt språk.

Ersätt svåra ord med enklare, gärna kortare ord om det finns. Variera meningslängden, så får du en bra rytm i läsningen. Skriv inte längre meningar än 25-30 ord.
Undvik ordet ”man”. Det är opersonligt och kan skapa en osäkerhet kring vem texten syftar på, riktar sig till eller vem som ska göra något.

Var sparsam med branschtermer

Skriv om dina produkters och tjänsters egenskaper och fördelar på ett enkelt och rakt sätt. Använd om möjligt kundernas egna termer om du känner till dem.

Undvik superlativer

Fundera över om störst, bäst, vackrast verkligen skapar det förtroende som är så viktigt på webben. Förstärker de budskapet du vill föra fram? Skriv sakligt istället och visa upp konkreta värden.

 

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se