Sociala medier

Sociala medier

Det här nyttorna erbjuder de sociala medierna

Sociala medier innebär många möjligheter för dig och ditt företag. Genom att arbeta systematiskt och målmedvetet kommer du att märka ett större engagemang hos dina kunder, de kommer att ge dig viktig feedback eftersom det är så enkelt. Räkna även med att dina kunder kommer sprida din information eller sina egna uppfattningar vidare, om dina produkter, ditt företag och dina nyckelpersoner.

Med sociala medier kommer du kunna öka din kundservice och samtidigt minska antalet inkommande supportsamtal. Förmodligen är det via de sociala medierna du hittar dina blivande medarbetare, och bli inte förvånad om en allt större del av dina nya kunder kommer att ske via eller med hjälp av de nya medierna.

De nya medierna är och blir en allt en viktigare kanal när det gäller tillgång till aktuell och strategiskt viktig information. Möjligheten att skapa publicitet för ditt företag och att bygga nätverk med dina hjältar och likasinnade är ytterligare exempel.

Du behöver fatta beslut

För dig som företagsledare är det viktigt att formulera mål för de nya medierna och skapa en strategi och nya arbetssätt för hur ditt företag ska agera i det nya landskapet. Möjligheterna att inta en ledande position är stor nu då de flesta företag ännu inte definierat möjligheterna med de nya medierna.

Du behöver fatta beslut om:

  • ditt företag ska vara ledare i branschen eller om du ska avvakta och nöja dig med att följa och reagera på dina kollegors drag.
  • hur du ska delta och vilket innehåll som du behöver skapa och avsätta resurser för.
  • riktlinjer för dina anställda för att få största möjliga utväxling och för att dina aktiviteter ska bli samstämmiga.
  • det nya växande informationsflödet kan bli en avgörande tillgång för ditt företag.
  • Du behöver definiera vilken strategisk information du ska söka efter.
  • Och naturligtvis behöver du en plan för att skapa en social organisation för att nå framgång.

Planerad kommunikation för de sociala medierna

Liksom i den traditionella marknadsföringen lönar det sig att planera även den nya tidens marknadsföring, den som bygger på nätverkande och personliga rekommendationer via webben. Målet är att uppnå bästa möjliga effekt av din marknadsföring per investerad krona och tidsenhet gäller även i de sociala medierna.

Comigo hjälper dig att planera din kommunikation utifrån de nya förutsättningarna och utifrån ditt företags situation.

Vi hjälper dig at definiera dina varumärkescentrala begrepp och objekt, vilka möjligheter du har att skapa en tydlig position i din bransch, vilka kanaler och kritiska aktörer som är de effektivaste för att nå dina målgrupper. Vi analyserar och hur ditt erbjudande och din organisation kan anpassas och vilka de förväntade effekterna kan vara.

Comigo är din strategiska partner

Comigo har erfarenhet, idéer och modeller för faktainsamling, planering, för skapande av strukturer och aktiviteter för kommunikationen samt samverkandet av den med företagets övriga kommunikationsverksamhet.

Vår styrka ligger i vårt engagemang och vår förståelse för företag, dess framgångsvillkor, i deras kunder och omvärld. Vilket är viktigt för att kommunikationsinsatserna ska ge verklig effekt.  Det viktigaste för oss är att våra kunder blir vinnare med sin kommunikation, men naturligtvis är vi stolta över de fina utmärkelser vi fått för våra insatser för att hjälpa företag att förverkliga sina affärsidéer på internet.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se