Reklam och marknadskommunikation

Rätt kommunikationsinsats, vid rätt tidpunkt, rätt förpackat och rätt riktat, är fundamentet i effektiv marknadsföring. Har du ordning på dessa komponenter ökar du slagkraften i din kommunikation, skapar förtroende och bygger ditt varumärke samtidigt som du minskar dina kostnader. – Det låter rimligt, men var ska du börja?

Comigo kan hjälpa dig. Tillsammans med dig tar ett helhetsgrepp om din kommunikation eller så bistår vi med idéer och insatser kring enskilda kommunikationsinsatser.

Vårt engagemang sträcker sig från faktainsamling, analys, strategiska diskussioner och koncept till planering, genomförande och mätning. Våra uppdrag kan handla om att ge namn åt din nya produkt, din kundtidning, ditt koncept eller ditt företag. Det kan handla om att ta fram  en logotype och att skapa riktliner och regler för den visuella kommunikationen. Ibland om att hjälpa dig att formulera ett säljande budskap, eller att att skapa, planera  och genomföra reklamkampanjer.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se