Din information som konkurrensmedel

Marknadsplanering

Marknadsplaneringen är basen för effektiv marknadsföring. Den har till uppgift att skapa lönsamhet för ditt företag och samtidigtidentifiera och tillgodose människors behov av produkter och tjänster.

Att arbeta spontant med marknadsföringen är däremot dyrt och krångligt. Så skälet till att vi marknadsplanerar är att maximera effekten av företagets marknadsföring per satsad krona.

Ta hjälp med marknadsplaneringen

Comigo erbjuder tjänster och konsultation inom området affärs- marknads- och kommunikationsplanering. Vi bidrar gärna med kompetens och arbetsmetodik vare sig du ska planera en enda produkt, en hel produktgrupp, ett speciellt marknadssegment eller hela ditt företag.

Läs mer om marknadsplanering

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se