Grafisk design och webbdesign - Comigo

Grafisk profil

En konsekvent grafisk, visuell identitet är en viktig investering och en bra start på en effektiv och kraftfull kommunikation. Dina intressenter känner igen dig, kommer ihåg dig och kan enkelt följa dig i alla dina kommunikationsinsatser.

Logotypen är den centrala och samlande symbolen för företags identitet. Den ska vara tydlig och effektiv som avsändare. Och som varumärke måste denna tillgång hanteras varsamt och enhetligt enligt de regler som finns du bör formulera i din profilmanual.

Saco-förbundet Trafik och Järnväg lanserade sin nya grafiska profil och tillhörande Grafiska manual, 2008. I samband med en interna lanseringen ville man göra det på ett mer underhållande sätt än med PowerPoint. Istället valde ”TJ” att göra en film där man presenterade den nya logotypen och tillhörande grafiska element. Målet var att budskapen skulle vara både underhållande och lättförståeliga. I filmen ville de även presentera den tillhörande manualen som är viktig att följa vid alla kommunikationsinsatser.

Den grafiska profilen med manual samt filmen producerades av oss på Comigo. Ett uppdrag vi lärt oss mycket av. Tack ”TJ”

Här kan du se resultatet:

Se fler exempel på företagsprofilering

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se