Förstärk din marknadsavdelning

Bemanna, förstärk eller avlasta din marknadsavdelning genom att låna in oss från Comigo.

Vi trivs lika bra i marknadsplaneringen och budgeteringen som mitt den löpande kommunikationsverksamheten.  Vi bidrar med nya användbara idéer och konkreta insatser i din marknadsföring och kommunikation, både i den digitala och den tryckta delen.

Bestäm själv hur mycket du vill ta vara på av våra erfarenheter, kunskaper och vår entusiasm. Du kan anlita oss under ett år eller under intensiva perioder då din marknadsavdelning går på högvarv.  Vi kan finnas  på din marknadsavdelning några timmar per vecka eller på heltid.

Vi på Comigo kännetecknas av ett djupt engagemang och förmåga att snabbt komma in och bidra i nya verksamheter. Vi kan bli ett tillskott i din befintliga eller blivande marknadsavdelning.

Konkreta insatser redan idag

Du kanske vill få klart texterna i broschyren, säljbrevet, annonsen på hemsidan, du kanske behöver hjälp med att få fram en snygg och funktionell design till hemsidan, företagspresentationen eller broschyren redan till nästa vecka?

Du kanske behöver en webbredaktör som ser till att din hemsida lever, tar vara på kundmötet på nätet och ser till att ditt företag och dina produkter är närvarande i sökmotorerna.

Har du en ny produkt eller tjänst som ska lanseras, kanske en mässa eller kundaktivitet som ska planeras och attrahera besökare. Då är alla marknadskanaler viktiga och ska samordnas så att du får ut bästa möjliga effekt av dina marknadsinsatser.

Marknadskoordinator

Eller kanske rent av en kvalitetsansvarig som håller ordning på marknadsföringsinsatserna så att de samordnas och håller den nivå som motsvarar ditt företags upparbetade renommé och driver mot dina uppsatta mål.

Generationsväxling

Du kanske ska eller har tagit över företaget och behöver komma in företagets situation och samtidigt sköta den dagliga ruljangsen. Du kanske vill prova nya sätt att marknadsföra ditt företag och behöver sätta ord på dina tankar och idéer så att dina medarbetare hänger med mot dina mål. Snabbt behöver få en känsla för företagets viktiga komponenter, affärsidén, erbjudandet, strategierna, och sätta dig in i branschen, marknaden, kommunikationskanalerna.

En stor del av våra företags ägare planerar att gå i pension och vill lämna över företaget till nästa generation företagare och vill lämna över ett företag med en tydlig affärsidé och struktur för hur kunder ska hitta företaget och uppleva företaget.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se