Copywriting Comigo

Webbtexter som hittas, läses och blir trodda

Comigo skriver enkla, slagkraftiga texter med dina kunder i fokus. Vi hjälper också till att förädla budskapet. Det kan till exempel handla om att skriva om gamla texter eller att skriva helt nya.

Att skriva för webben kräver förståelse för hur texten fungerar i samklang till sökmotorerna. Du vill naturligtvis att den information som finns på din hemsida hamnar högt upp på sökmotorernas träfflistor. Texterna ska vara enkla och trevliga att läsa och de ska skapa förtroende hos dina läsare. Vi tillämpar en metodik som gör att informationen träffar rätt.

Vi hjälper dig gärna att skriva dina texter, men det är till stor nytta för dig om du själv kan fortsätta att underhålla och uppdatera din webbplats kontinuerligt och att den information du skapar gör bästa möjliga nytta för dig på webben.

Nedan har vi sammanställt information om hur du skriver tina texter och vad som är bra att tänka på för att bli hittad, för att bli läst, för att bli trodd.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill lära dig mer.

Skriv för att bli hittad

Att skriva för sökmotorerna handlar om att skriva rätt, på rätt ställe, med rätt ord, för rätt målgrupp.

Den viktigaste komponenten i sökmotoroptimering är webbplatsens innehåll. Därför att utan innehåll finns inget att optimera. Rätt logiskt va? :)

Och innehållet bör, för att uppnå bästa möjliga resultat utgå ifrån kunderna. Genom att förstå vilka våra kunder är, vilka informationsbehov de har och vilka termer de använder när de söker information, kan vi bäst nå dem i vår kommunikation.

Bra teknik

Men för att överhuvudtaget kunna synas på internet behöver du först och främst en bra webbplats. Förutom att den ska vara elegant, tilltalande och ha en logisk navigering behöver den dessutom vara konstruerad på ett sätt som gör det enkelt för sökmotorerna att läsa av webbplatsen.

Webbplatsens heta områden (”Rätt ställe”)

Sökmotorerna prioriterar en webbplats efter hur relevant den är. Sökmotorerna analyserar all text på webbplatsen och gör sedan en bedömning om hur bra och relevant sidan är. Det vill säga hur bra webbplatsens titel, url, rubrik, underrubriker, texter och inlänktexter m.m. stämmer överens med varandra och med sökmotoranvändarnas sökord.

Nedanstående områden på din webbplats är viktiga att utnyttja för att synas i sökmotorerna. Ansträng dig extra här så ökar chansen att besökaren hittar dig, läser din information och gör något av det du vill att hon ska göra.

Sidans titel

Titeln är den fras som syns i fönstrets vänstra övre kant. Den informerar sökmotorerna om sidans innehåll. I sökmotorernas träfflistor är det titeln blå och den del av texten som syns bäst.

Välj noga ut de ord som du bedömer vara dina viktigaste sökord och placera dem i sidans titel. Tänk på att ju färre ord, desto effektivare blir titeln. Tänk också på att de viktigaste orden bör komma först för att förenkla för sökmotorerna att avgöra vad din sida handlar om. Skriv kompletta meningar, istället för att rada upp nyckelorden.

Sidans url

Url-namnet är detsamma som sidans www-adress som syns i webbläsarens adressfält. Även url-namnet är viktig ur sökmotorsynpunkt. Exempel på en url är www.mitusbishielectric.se/projektorer

Menynamn

Menynamn anger du vad länken i menyn ska heta. Namnet i menyn är alltid en länk. Sökmotorer är intresserade av länkarna. Se till att ha med dina viktigaste sökord i menynamnet.
Rubriken
Om dina nyckelord är ”projektorer”, ”hemmabio”, ”visuella system” måste de finnas med i sidans rubriker, underrubriker och brödtexter. Helst på flera ställen. Tänk på att många inte söker på de ord som du själv använder om dina produkter eller tjänster. Använd synonymer och Ta gärna med stadens namn. Många söker på stadsnamn i kombination med nyckelord

Underrubriker

Underrubriken är liksom huvudrubriken viktig för sökmotorerna, utnyttja dem genom att ha med sökorden eller en böjning av dem.

Sidans ingress

Ingressen ligger alltid i början i en text och är oftast fetstilta. När du skriver en ingress bör du se till att de viktigaste sökorden för specifika ämne kommer tidigt i texten. Sökorden får gärna förekomma fler gånger i texten. Men inte på bekostnad av att texten försämras och tappar sin förmåga att intressera besökaren att läsa mer. Texten i Ingressen blir automatiskt sidans beskrivning i html-sidans huvud. Ofta är det den text som presenteras på sökmotorernas träfflista.

Sidans Puffar

Genom att puffa för ditt innehåll skapar du automatiskt en länk till innehållet från flera sidor på din webbplats. Se till att länkordet är ett sökord.

Sidans länkar

Skriver du länkar i din löpande text som pekar på en sida med aktuellt sökord hjälper du sökmotorerna att hitta ämnen kring det sökta ordet.

Checklista för sökmotoroptimering

Rätt nyckelord

Välj noga ut de ord som du bedömer vara dina viktigaste sökord. Placera dem i sidans titel. Tänk på att ju färre ord, desto effektivare blir titeln.

Tänk också på att de viktigaste orden bör komma först för att förenkla för sökmotorerna att avgöra vad din sida handlar om. Skriv kompletta meningar, istället för att rada upp nyckelorden. Om du har en sida som handlar om ”projektor” skriv tillexempel ”Projektor, projektorer från Mitsubishi.

Rätt länkord (istället för ”Läs mer”)

När du länkar (eller puffar för något) på din sida till att länkarna beskriver innehållet på sidan du vill länka till. Handlar sidan om ”Projektorer” så bör länken heta ”Modern projektor” eller ”bättre bild med modern projektor”. På detta sätt uppfattas dina länkar som relevanta. Skriv alltså inte ”Läs mer” när du länkar.

Nyckelord i rubriker

Om dina nyckelord är ”projektorer”, ”hemmabio”, ”visuella system” måste de finnas med i sidans rubriker, underrubriker och brödtexter. Helst på flera ställen. Tänk på att många inte söker på de ord som du själv använder om dina produkter eller tjänster. Använd synonymer.

Meta keywords och descriptions?

Meta keywords” har idag inte samma betydelse som tidigare. Däremot används descriptions fortfarande ochär ofta den fras som syns i träfflistan tillsammans med sidans titel. Se till att ingressen/description stämmer överens med titel och rubriker så ökar relevansen på sidan.

Se till att sidans titel, rubriker, underrubriker , ingress/description, bröd text m.m är unika och anpassade för varje sida du skriver. I publiceringsverktyget Puff genereras meta descriptions automatiskt när du skriver ingressen.

Webbplatsens omfång (i förhållande till konkurrenterna)

Webbplatsens omfång och informationen om den specifika produkten. Är konkurrensen hård om topplaceringarna. Undersök dina konkurrenter och se vad och hur mycket de har skrivit om det aktuella sökordet. Titta även på hur närvarande orden är i titlar, rubriker, underrubriker, ingressen, brödtext och eventuella länkar till sidan. Hur bra ligger konkurrenterna med synonymer, substitut m.m. Hur väl använder de kundernas termer.

Uppdatera sidan ofta

Komplettera din information om viktiga ämnen på nya sidor så förstärker du ämnet som förstärker temat. Håll koll på vad som skrivs i pressen och vad som diskuteras i branschen, inför eller efter mässan, undersökningar etc. Hämta inspirationen där och skriv så ofta du kan.

Kompromissa inte med texten

Kompromissa inte med texten. Det handlar inte bara om att få in så många nyckelord som möjligt. En sida med bra flyt i texten är ett måste. Dessutom måste den se bra ut. Annars kommer besökarna inte stanna kvar särskilt länge.

Innehållet på sajten

Arbeta med innehållet i sidan. Ju mer unik du är, desto bättre. Använd rubriker flitigt. Korta stycken och meningar är en förutsättning. För långa textstycken blir bara jobbigt att läsa. Ta endast med relevant information.

Inlänkar ökar värdet på din hemsida

Se till att få så många inlänkar som möjligt till din sida. Ju fler desto bättre. Är de dessutom från sidor med relevant innehåll så ökar värdet på dem. Föreslå för era återförsäljare att länka till huvudsidan för respektive område.

Undvik flashanimationer och intron

Undvik flash och långa intron så långt det är möjligt. Många undersökningar visar att det är många som ”vänder i dörren”, för att de inte orkar vänta.

Textens hetaste delar

Innehållet, dina texter är den komponent som är viktigast för sökmotoroptimeringen

När du skriver på din webbplats får du utgå ifrån att det är användaren som bestämmer och att hon ofta söker han efter något speciellt. I jakten efter information scannar besökaren snabbt sidan. Den text som då inte underlättar för besökaren att läsa texten sorteras bort. Ansträng dig därför extra på de ställen som besökarna läser och på att få dem att läsa vidare.

Delar som nästan alltid blir lästa:

I nedanstående områden finns chansen att skapa intresse för ditt innehåll, även för de som inte läser din text i övrigt. Ansträng dig extra här så ökar chansen att besökaren stannar och gör något av det du vill att hon ska göra.

Rubrik

De flesta börjar med att läsa rubriken, se till ha en sådan. Med rubrikerna visar du att det verkligen finns något läsvärt på sidan. Sträva efter att skriva rubriken först, Se till att ditt sökord finns med, gärna tidigt i rubriken. Fyll sen på med underrubriker och sist brödtexten.

Tips skriv en lista med de viktigaste egenskaperna och vilka fördelar de ger. Din lista blir dina underrubriker. Utgå från kundens behov inte från ditt företag. Skriv t ex inte så här: ”Vår nya projektor en succé”, skriv så här istället: ”Förstärk dina budskap med ny smart projektor”

Ingress

Ge din artikel en bra start. Alla dina sidor bör inledas med en ingress som fullföljer rubriken och sammanfattar artikeln. Ingressen ska underlätta för besökaren att överblicka artikeln men ska även fortsätta att locka till läsning, inte att beskriva något. Ju tidigare ditt eller dina sökordfinns med i texten desto mer underlättar du för sökmotorerna att hitta dem.

Mellanrubriker

Mellanrubriker är som små belöningar och underlättar för besökaren att få en översikt över din sida. Mellanrubriken beskriver innehållet i den aktuella artikeldelen fram till nästa mellanrubrik. Puff är konstruerad för att underlätta arbetet med underrubriker, så spara inte på dem.

Dela upp artikeln i fler stycken

Genom att dela upp din text i flera delar blir artikeln mer luftig och lättläst. Skriv gärna korta stycken tre till fyra meningar är ofta tillräckligt och ger möjlighet till fler underrubriker. Grundregeln är: en tanke – ett stycke. Testa själv.

Bildtexter

Bildtexter läses av alla och har stor betydelse. Efter rubriken är bildtexten den text som besökarna börjar läsa. Bildtexten är avgörande för hur viktig artikeln är. Utnyttja denna viktiga möjlighet.

Citat

Ofta är det effektivt att lägga in ett citat i texten. De lättar uppläsningen och bidrar till att skapa översikt och intresse för artikeln. Med puff kan du placera in citatet i texten. Med en större text, an avvikande färg och formatering blir citatet en visuell effekt som ytterligare lättar upp läsningen.

Faktarutor

I en faktaruta samlar du sammanfattande information om en produkt, en händelse, en företeelse eller en person. Den kan vara ingången till artikeln och locka till läsning.

PS

Ett PS är den sista chansen att påminna besökaren om det vikigaste du har att säga men även en chans att påverka besökarens handlande efter att ha läst artikeln. Utnyttja möjligheten.

Kundmötet – Ta vara på det kundmöte du arbetat så hårt med att få till stånd

Nu har vi lagt mycket tid och engagemang på att få kunden att hitta oss och att läsa våra texter. Nu när vi äntligen har kunden på vår webbplats är det viktigt att hon bemöts så som vi skulle bemöta henne om hon satt framför oss. Det vill säga, precis som vid ett samtal med kunden finns några detaljer som vi måste anstränga oss lite extra med.

Det handlar mest om läsaren, mindre om dig

Ett av de vanligaste misstagen i webbtexter är att de handlar om vad avsändaren gör. Men det som intresserar läsaren är givetvis vad hon kan göra. Om du förmår dig själv att hela tiden tänka på vad läsaren vill och dessutom direkt tilltala honom blir din text bättre. Läsaren känner sig träffad och du kommer antagligen att skriva mer konkret.

Kunden är naturligtvis huvudpersonen. Var personlig och skriv enkelt,
Det gäller att veta vem besökaren är. Men det är omöjligt att veta. Därför måste vi ”skapa” personen vi vänder oss till. Var personlig och använd ett informellt tonfall. Variera med uppmaningar och frågor. Det skapar en känsla av dialog och besökaren känner att vi är engagerade i henne.

Tilltal och tonfall

Med små språkliga val påverkar du hur besökaren uppfattar din text och därmed ditt företag.Tilltala läsarna med ”du” Skriver du ”Ni” framstår du som omodern eller onaturligt formell. Skriver du ”kunderna”, när informationen riktar sig till dem skapar ett avstånd till just dem du vill nå.

Skriv i aktiv form

Sträva efter att byta ut passiva uttryckssätt mot aktiva. Det ger mer konkreta texter eftersom du nämner den agerande parten uttryckligen. Det blir också mer lättläst då ordföljden följer talat språk.

Använd ett tydligt språk

Ersätt svåra ord med enklare, gärna kortare ord, om det finns. Variera meningslängden, så får du en bra rytm i läsningen. Skriv inte längre meningar än 25-30 ord.
Undvik ordet ”man”. Det är opersonligt och kan skapa en osäkerhet kring vem texten syftar på, riktar sig till eller vem som ska göra något.

Var sparsam med branschtermer

Skriv om dina produkters och tjänsters egenskaper och fördelar på ett enkelt och rakt sätt. Använd om möjligt kundernas egna termer om du känner till dem.

Undvik superlativer

Fundera över om störst, bäst, vackrast verkligen skapar det förtroende som är så viktigt på webben. Förstärker de budskapet du vill föra fram? Skriv sakligt istället och visa upp konkreta värden.

Skriv kort

Långa texter avskräcker från läsning. Det är jobbigt och tar tid. Därför är rubrikerna är så viktiga, se ovan. Berätta om den viktigaste fördelen först – kommer den för sent är risken stor att läsaren missar den. Dela upp texten i ”en tanke – ett stycke”, med underrubriker. Använd korta meningar. Allt detta gör texten mer lättläst.

Citera nöjda kunder

Goda omdömen från andra, som har anlitat ditt företag är, ett av de kraftfullaste medlen du har för att konvertera besökare. De litar mer på varandra än på dig. Ge dem chansen att läsa vad andra tycker. Men inte anonymt – det ser billigt ut. Ange namn och eventuellt företag och ort – självklart med den citerades tillstånd.

Och igen: kom ihåg de heta ställena

Finns dina sökord på de heta ställena? Finns de i dina rubriker, i titeln, i början på styckena, i punktlistor samt i bild- och länktexter. Är frekvensen lagom, 4-6 på 2-300 ord? Gå igenom allt och justera där det behövs. Har du gjort grundarbetet ordentligt bör det inte vara några problem.

Uppmana till handling – be om en order

Var tydlig. Det är viktigt att besökaren verkligen förstår vad du vill att hon ska göra. Hon ska inte behöva undra. Vill du att hon ska ringa, lägga en order, kontakta en återförsäljare, ladda ner en broschyr, beställa information eller vad? Därför är tydligheten så viktig. Alltför ”intressant” text distraherar läsaren från det du vill. Visa tydligt vad du vill att hon ska göra och chansen ökar att hon gör det.

Skrivkramp?

Har allt som finns att säga redan sagts?  Hos oss får du ips om hur du skapar bra texter om din produkt. Hur tänker dina kunder, vilka informationsbehov har de? vilka problem löser dina produkter eller vilka möjligheter skapar de?

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se