En bra hemsida betyder allt

Comigo hjälper företag att skapa fler och bättre affärer med hjälp av en nyttoorienterad webbplats. 

Oftast handlar våra projekt om att planera, bygga och designa en webbplats från början. Ibland är syftet att förädla den befintliga webbplatsen i syfte att öka dess verkningsgrad. Ibland handlar det om att snabbt komplettera företagets webbplats med en kampanjsajt eller om att planera, genomföra och mäta kampanjer kring din webbplats.

När vi startar ett webb- kommunikationsprojekt utreder vi först hur din webbplats skapar bästa möjliga nytta för ditt företag och samtidigt lever upp till dina kunders förväntningar på innehåll, struktur, funktionalitet anpassad efter den fas i kundcykeln kunden befinner i.

Webbprojektet utgår ifrån ditt företags affärs- eller marknadsplan, där du bland annat beskriver ditt företags affärsmässiga mål, strategier, dess nuvarande och önskade situation.  Vi sätter oss in i företagets erbjudande, de prioriterade marknaderna och målgrupperna, samt dina planerade marknadsaktiviteter.

Navet för all kommunikation

Målet med ett webbprojekt kan vara att samordna och öka slagkraften i din hela kommunikation. Webbplatsen blir kanske navet för all kommunikation, vilket innebär att samtliga aktiviteter, kampanjer, erbjudanden som kommuniceras via övriga kanaler också finns med och kan fördjupas på webbplatsen. samtidigt som du får kundernas reaktioner direkt på webbplatsen.

– Synlighet i sökmotorerna, ett starkt och tydligt erbjudande, en tilltalande design som förstärker ditt budskap och din identitet, att exponera sakkunskap och visa upp ditt kundengagemang samt att ha ett tydligt mål med varje besök är ytterligare exempel på viktiga byggstenar i din webb- och kommunikationsverksamhet.

Få potentiella kunder som befinner sig i en köpprocess, genomför en affär utan att ha studerat din webbplats. Försäkra dig om att kunden upplever ditt företag som trovärdig, kvalitetsmedveten och professionell.

Öka försäljningen

Målet kan vara att öka försäljningen eller att bli mer synlig i sökmotorerna.

Effektivisera verksamheten

Målet kan också vara att automatisera och effektivisera kritiska och komplicerade processer och rutiner inom företaget. Det kan då handla om att låta kunder serva sig själva och minimera fel. Det kan handla om att spara och effektivisera tidsanvändningen.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se