Redaktionell publicitet ökar effektiviteten i din marknadsföring

Redaktionell publicitet

Har ditt företag en produktnyhet, har ditt företag nått intressanta framgångar, fått någon utmärkelse, ska du ställa ut på mässan, eller finns det andra omständigheter som motiverar en pressrelease eller annan pressaktivitet? Vi hjälper dig med med framtagning av material och kontakterna.

Redaktionell publicitet i välrenommerade facktidningar får betydligt större genomslag än tillexempel tidningsannonsering. Genom publicitet skapar du förtroende för företaget och dess produkter på ett effektivt sätt, både hos nya och befintliga kunder.

Genom att förse pressen med bra och relevant nyhetsmaterial ger vi redaktörerna uppslag och råmaterial som de sedan kan förädla och anpassa till sina läsare.

Comigo kan hjälpa dig att använda pressen i din marknadsföring och varumärkesuppbyggnad. Genom aktiv pressbearbetning ökar vi chanserna att just ditt företag blir omskrivet och uppmärksammat i pressen.

Vi hjälper dig med med framtagning av material och kontakterna.

Pressrelease

Genom en pressrelease kan du snabbt och brett nå ut med en produktnyhet eller annan intressant händelse för respektive bransch och marknad.

Vi väljer ut lämpliga pappers- webbtidningar eller andra medier och skriver din pressrelease, tar fram lämpliga fotografier som väcker läsarens intresse för artikeln och får honom att läsa den., förpackar materialet och distribuerar det till respektive mottagare, I vissa fall följer vi upp utskicken med telefonsamtal.

Nyhetsvärdering

Vi identifierar potentiella nyheter och gör en bedömning av dess nyhetsvärde och väljer medium beroende på nyhetens karaktär. Om den har potential tar vi oss an den och väljer form, antingen pressrelease eller som ett tips till lämplig redaktion.

Mediakartläggning

Utifrån dina definierade målgrupper gör vi en kartläggning av alla tänkbara presskontakter som bevakar ditt företags aktuella ämnesområden. Vi undersöker: tidningens titel, redaktionsadress, telefonnummer, faxnummer, målgrupper, innehåll, upplaga, utgivningsfrekvens och kategoritillhörighet och eventuellt planerade temanummer.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se