svenskarna och internet

Årets rapport om svenskarna och Internet 2014

Årets rapport om svenskarnas Internetanvändning 2014 släpptes idag och som vanligt är det intressant läsning. 

Här har vi sammanfattat rapporten i 15 punkter:

 1. Internet är den viktigaste kanalen för informationsinhämtning. I gruppen upp till 45 år är Internet den helt dominerande kanalen. I åldrarna från 6 till 65 år använder idag minst 90 procent Internet, åtminstone ibland. I åldrarna från 12 till 55 år är användningen nära 100 procent.
 2. Internet fortsätter att sprida sig. Ökningen är betydande hos de yngre pensionärerna och bland förskolebarnen där surfplattans popularitet i barnfamiljerna bidragit.
 3. Surfplattan har på tre år spridit sig från 5 procent till 53 procent
 4. Nästan hälften använder Internet flera gånger om dagen. En utveckling som till stor del får tillskrivas den smarta mobilen och surfplattan.
 5. Den genomsnittliga tiden som internetanvändarna ägnar åt internet i hemmet har ökat med en timme i veckan. Och förklaras med den ökande användningen av smarta mobiler och surfplattor.
 6. Den smarta mobilen har inte ersatt datorn, utan utgör ett komplement till datorn. Facebook är den mest använda appen på smartmobilen.
 7. De sociala nätverkens popularitet ökar fortfarande. Sju av tio internetanvändare besöker någon gång sociala nätverk. Utslaget på hela befolkningen motsvarar det 64 procent. Nästan alla som är medlemmar på ett socialt nätverk är också medlem på Facebook. En av fem använder Twitter men har inte ökat särskilt mycket. I åldern 12–15 år minskar deltagandet på Facebook.
 8. Kvinnor är mer aktiva än män att kommunicera över internet och besöka sociala nätverk.
 9. De senaste fem åren har drygt åtta av tio som använder internet handlat över nätet. Utslaget på hela befolkningen motsvarar det tre av fyra svenskar. Det är en mycket hög siffra jämfört med andra länder i Europa och världen.
 10. Allt fler betalar för video/film/tv på internet. Betald musik på internet går från 15 procent 2011 till 38 procent av internetanvändarna 2014.
 11. Surfa, läsa, spela och se på film/video/tv dominerar användningen av surfplattan.
 12. Youtube och Spotify populärast på internet. Störst spridning på internet har Youtube fått. Ser vi istället på den dagliga användningen är det musiken som dominerar.
 13. Söka efter fakta, adresser, tidtabeller och hälsoinformation, slå upp ord. Alla söker efter fakta och slår upp ord någon gång per vecka, även pensionärerna.
 14. En miljon svenskar använder inte Internet
 15. Hälften av tvååringarna använder Internet. Hälften av 2-åringarna använder sig åtminstone ibland av internet. Bland 3-åringarna är tre av fyra internetanvändare och vid 7 år är andelen 90 procent.

”Svenskarna och internet” ges ut årligen av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur), en oberoende organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Rapporten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som undersöker svenskarnas användning av internet och visar hur informations-¬ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda individer, familjer och samhället.

Läs rapporten ”svenskarna och Internet 2014” i sin helhet här

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se


One thought on “Årets rapport om svenskarna och Internet 2014

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *