Plockmatic International tog strategiskt beslut om Ruby on Rails!

Plockmatics IT-ansvarige Pierre Pistål har tagit det strategiska beslutet att uteslutande använda programmeringsspråket Ruby on Rails i sin webbutveckling. Syftet är att kontinuerligt, på bästa och snabbaste sätt utveckla sin webbplats funktionalitet och servicegrad.

Ett beslut som vi på Comigo naturligtvis stöder till 100 procent och som innebär att Comigo blir en strategisk leverantör i kommande webbprojekt.

Snabbar på processen vid framtagning av nya anpassade applikationer

Ruby On Rails är ett programmeringsspråk som vi på Comigo har använt med stor framgång sedan 2004. Programmeringen underlättar och snabbar på processen vid framtagning av nya företagsanpassade applikationer, så väl som vid vidareutveckling av de befintliga. Detta skapar tillsammans ett antal unika konkurrensfördelar och god lönsamhet för företag i förhållande till andra aktörer i den egna branschen.

I nästa nyhetsbrev kan du läsa mer om Plockmatic och bakgrunden till deras satsning.

Mer om Ruby on Rails

Ruby on Rails (RoR) är ett ramverk för att snabbt utveckla webbapplikationer. Ramverket använder det objektorienterade skriptspråket Ruby och definierar ett antal grundläggande systemarkitekturval. RoR hjälper programmeraren att följa designmönstret och genererar kod för grundläggande funktioner såsom läsning, redigering och radering av databasinformation.

RoR är från början designat för att underlätta utveckling med lättrörliga metoder (inklusive testdriven utveckling). Förespråkarna framhäver möjligheterna till snabbare utvecklingstakt i projekt som använder just Ruby on Rails.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *