Intresseväckande innehåll

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB driver ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt

Comigo gör informationstexterna på SKB:s webbplats mer kommunikativa

Svensk Kärnbränslehantering AB driver ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Under en tid har man känt behov av att se över texterna på sin webbplats. Uppdraget gick till Comigo som i samarbete med SKB nu jobbar med texterna.

Monica Nielsen, ansvarig för SKB:s webbplats, säger så här om de omarbetade texter som man börjat lägga ut:

– Det jättebra ut. Det kommer att bli ett lyft för webbplatsen.

SKB har i uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken. Avfallet är Sveriges gemensamma ansvar, efter 30 år med kärnkraft. Ett ansvar som inte ska lämnas över till kommande generationer.

SKB:s webbplats fungerar som en informationskälla för en bred målgrupp med varierande kunskap, attityder och förhållande till det svenska kärnavfallet.

För Comigos del handlar uppdraget om att skriva om cirka 200 informationstexter. Vi räknar med att vara färdiga någon gång tidigt i höst.

Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss direkt på: 0733-97 64 97 eller mikael@comigo.se


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *