Grafisk profil Sako-förbundet Trafik och Järnväg

På spåret med ny grafisk identitet – Saco-förbundet Trafik och Järnväg!

Det är glädjande för oss att berätta att Saco-förbundet Trafik och Järnväg nu kommit igång och arbetar aktivt med sin nya grafiska identitet. Till grund för ny webbplats, medlemstidning och samtliga dokument ligger förbundets nya grafiska manual som utarbetats av Comigo. Inför lanseringen har Comigo även tagit fram lanseringsfilm.