Comigos Julkalender 9 december – Marknadsledare får se upp?

Comigos Julkalender den 9 december. Nya tankar kring marknadsföring. Stora marknadsledare som baserat sina verksamheter på stora volymer i oflexibla produktionsanläggningar för att producera mediokra produkter till en genomsnittlig kund får kanske tänka om tack vare nya tekniker och nya kommunikationskanaler.

Comigos julkalender 2 december: Produktutveckling, att ladda fysiska produkter med smarta digitala tjänster.

Förmodligen kan dina produkter också laddas med smarta nyttiga digitala tjänster. Produkter laddade med tjänster som löser ett problem, produkter med tjänster som gör det möjligt att kommunicera med dina vänner utan att behöva koppla upp dig via datorn, tjänster som ger sammanställer relevant information kopplat till produkten.